Koiramainen

Laadittu 11.4.2022

1. Rekisterinpitäjä

Koiramainen
Y-tunnus: 3203465-1
Mechelininkatu 51 A 16, 00250 Helsinki

2. Vastuu– ja yhteyshenkilö

Essi Tenho
essi@koiramainen.fi

3. Rekisterin nimi

Koiramaisen asiakasrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Asiakastietoja käytetään Koiramaisen asiakkaiden hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, asiakassuhteen ylläpitoon, yhteydenpitoon sekä ajanvarauksiin. Rekisterinpitäjä voi myös lähettää markkinointi- ja muita viestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on antanut tähän luvan.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla rekisteröidyn suostumuksella, toimeksiannosta tai asiakassuhteen perusteella. Henkilötietojen kerääminen perustuu henkilötietolain (523/1999) pykälään 8 §.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: Nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lemmikin nimi, syntymäaika, rotu, sukupuoli, hierontaan hakeutumisen syy, rokotusten voimassaolo, hoitohistoria, koiran arkeen liittyviä asioita kuten käyttäytyminen, liikkuminen tai harrastukset, koiran terveyteen liittyviä asioita kuten lääkitys tai akuutit traumat, asiakaskäynnit sekä muita asioita, jotka hoitavan henkilön on hyvä tietää voidakseen turvallisesti hoitaa koiraa eli hyvän hoitosuhteen kannalta vaadittavia tietoja.

6. Tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan tiedot sellaisina, kuin asiakas itse on ne antanut esitietolomakkeella, käynnin yhteydessä jne tai sellaisina, kuin rekisterinpitäjä on ne asiakaskäynnillä havainnut.

7. Tietojen luovuttus ja vastaanottajat

Koiramainen ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille tai millekään kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan rikosoikeudellisista syistä tai muusta viranomaisen taholta tulevasta vaatimuksesta.

Tietoja ei luovuteta EU:n /ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköinen. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelyltä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeus rekisteriin on vain rekisterin yhteyshenkilöllä.

10. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista henkilötietojen käyttötarkoituksessa kerrottuihin tarkoituksiin kuten asiakassuhteen hoitoon.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle tai esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaan esitettävä henkilöllisyystodistuksensa. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi.